Vind Seil Motor
Tid underveis (t)
Dato Fra Til Kl Kurs Logg Retn. Styrke (m/s) Heist Låret Start Stopp Observasjoner – Notater – Opplevelser motor totalt
28.06.08 Nordfold

Båten har ligget på svai i Nordfold i vinter (kjøpte fortøyninga til Asbjørn Krykken i fjor) ved Samvirkelagkaia. Motoren startet på første forsøk, men etterpå ville den ikke starte vha batteriet (kunne starte vha sveiva).

30.06.08 Nordfold

Tok båten på slippen. Den ble så vasket med båtvask. Det var en god del jordslag innvendig. Saltkarene var fulle av vann.

02.07.08 Nordfold

Smurte båten

03.07.08 Nordfold

Satte ut båten

07.07.08 Nordfold

Urnenedsettelse. Arne Andorsen fant ut at startreleet ikke virket. Bestilte nytt hos Rolf Johansen i Son.

08.07.08 Jens-havna i Alvenes

Seilte båten til Jens sin havn for ombordlasting av utstyr og rigging.

09.07.08 Alvenes

Øystein dro tilbake. Var ute og seilte med Ida og Arne

10.07.08


Monterte vindskytt og gardiner i Jenshavna og seilte til Nordfold (Ida og Arne var med). Fortøyde båten og la jolla på dekk. Planlegger å komme tilbake ca. 11.8 for å seile den tilbake til Son.

12.08.08 Nordfold

Arne Andorsen hjalp meg å montere det nye startreleet. Motoren startet med en gang etterpå vha batteriet.